Ana içeriğe atla
Version: 6.x

pnpm add <paket-adı>

Belirtilen paketi ve bağımlı olduğu diğer paketleri yükler. Komutun varsayılan eylemi, eklemek istenilen paketi production seviyesinde, yani dependencies kısmına tanımlayarak yükler.

Kısaca;

Komutİşlevi
pnpm add saxdependencies kısmına tanımlayarak yükler
pnpm add -D saxdevDependencies kısmına tanımlayarak yükler
pnpm add -O saxoptionalDependencies kısmına tanımlayarak yükler
pnpm add sax@nextPaketin, next etiketli sürümünü yükler
pnpm add sax@3.0.0Paketin, 3.0.0 sürümünü yükler

Desteklenen paket kaynakları/konumları

npm kayıtlarından yükleme

pnpm add paket-ismi, paket-ismi paketinin son sürümünü varsayılan olarak npm veri tabanı'ndan yükler.

If executed in a workspace, the command will first try to check whether other projects in the workspace use the specified package. If so, the already used version range will be installed.

Paket kurulumunu aşağıdaki alternatif örneklerle de yapabilirsin:

  • tag/etiket belirterek: pnpm add express@nightly
  • sürüm belirterek: pnpm add express@1.0.0
  • iki sürüm aralığı belirterek: pnpm add express@2 react@">=0.1.0<0.2.0"

Çalışma alanından/Workspace'den yükleme

Paket kurulumu yaparken ve çalışma alanı içerisinde çalışırken; yüklemek istenilen paket link-workspace-packages ayarının tanımlı olması veya olmaması ve workspace: sürüm aralığı kullanılması durumuna bağlı olarak, sadece belirtilen kaynaktan yüklenir.

Yerel dosya sisteminden yükleme

Yerel dosya sisteminden yüklemenin iki yolu var:

  1. tarball dosyası kullanarak (.tar, .tar.gz veya .tgz)
  2. bir dizini kaynak olarak belirterek

Şu şekilde:

pnpm add ./package.tar.gz
pnpm add ./some-directory

Bir dizini kaynak olarak belirterek yükleme yaptığında, projenin node_modules klasörü içerisinde belirtilen dizin için sembolik bağ (symlink) oluşturulur. Bu işlem aynı zamanda pnpm link komutu ile aynı şekilde çalışır.

Tarball linki ile yükleme

Belirtilecek olan link, "http://" veya "https://" ile başlamalı ve indirmeye uygun bir URL olmalıdır.

Örnek kullanım:

pnpm add https://github.com/indexzero/forever/tarball/v0.5.6

Git deposundan yükleme

pnpm add <git remote url>

Paketi, Git komut sistemi ile Git deposunu klonlayarak yüklemesini yapar. Ayrıca, yaygın Git sağlayıcıları için özel protokol kullanarak da yükleme yapabilirsin. For example, pnpm add github:user/repo

Git sağlayıcılarından şu yollar ile yükleme yapabilirsin:

  • varsayılan branch'in son commit'i: pnpm add kevva/is-positive
  • hedef commit'i belirterek: pnpm add kevva/is-positive#97edff6f525f192a3f83cea1944765f769ae2678
  • hedef branch'i belirterek: pnpm add kevva/is-positive#master
  • sürüm aralığı belirterek: pnpm add kevva/is-positive#semver:^2.0.0

Parametreler

--save-prod, -P

Belirtilen paketleri dependencies kısmına tanımlayarak yükler.

--save-dev, -D

Belirtilen paketleri devDependencies kısmına tanımlayarak yükler.

--save-optional, -O

Belirtilen paketleri optionalDependencies kısmına tanımlayarak yükler.

--save-exact, -E

Yüklenecek olan paketleri, pnpm'in varsayılan semver aralık operatörünü kullanmadan yükler. Yani, ^ karakterini, sürüm bilgisinin başına eklenmez.

--save-peer

Sürüm 3.2.0 ve sonrasında geçerli

Paket yüklerken --save-peer kullanıldığında yüklenecek olan paketler, peerDependencies kısmına eklenerek, bir dev dependencies'miş gibi yüklenir.

--ignore-workspace-root-check, -W

Sürüm 3.6.0 ve sonrasında geçerli

Workspace'in, root (ana) dizinine yeni bir paket yüklemeye çalıştığında hata ile karşılaşmamak için, -W veya --ignore-workspace-root-check parametresini kullanabilirsin.

Örneğin, pnpm add debug -W.

--global

Paketi, global olarak yükler.

--workspace

Sürüm 4.4.0 ve sonrasında geçerli

Belirlenen paket workspace içerisinde bulunduğu takdirde, hedef projeye dependency (bağ) olarak yükler.

--filter <paket_seçici>

Buradan daha fazla bilgiye ulaşabilirsin.