Skip to main content
Version: 6.x

pnpm CLI

npm ve aradaki farklar#

npm'e kıyasen pnpm, tüm parametreleri gözden geçirir, doğrular. Örneğin; pnpm install --foo komutu, geçersiz --foo parametresi ile çalıştırıldığı için, pnpm install hata verecektir.

Ancak, bazı kütüphaneler npm_config_ ile başlayan ortam değişkeninin belirtilmesine ihtiyaç duyabilir. Bu durumda şu şekilde çözümler kullanabilirsin:

  1. komut öncesinde değişkeni belirtme: npm_config_foo=true pnpm install
  2. --config.<degisken> parametresi ile değişkene izin verme: pnpm install --config.foo

Parametreler#

-C <yol>, --dir <yol>#

pnpm'i, belirtilen <yol> konumunu taban olarak ele alıp, komut satırının taban konumunu değiştirmeden o konum içerisindeymiş gibi çalıştırma. Bir nevi cd ./yol komutuna bir alternatifmiş gibi bakılabilir.

-w, --workspace-root#

Sürüm 5.6.0 ve sonrasında geçerli

Komutu, içinde bulunduğun dizinde çalıştırmak yerine workspace'in ana dizininde çalıştırır.

Komutlar#

Daha fazla bilgi almak için, ilişkili komutun dökümanını inceleyebilirsin. İşine yarayacak ve en yaygın kullanılan komutlar ise:

npm komutupnpm karşılığı
npm installpnpm install
npm i <kütüphane>[pnpm add <kütüphane>]
npm run <komut>[pnpm <komut>]

pnpm, bilinmeyen bir parametre ile çalıştırıldığında, package.json içerisindeki komutlar (scripts) arasında o komutu bulup, çalıştırır. Yani pnpm lint komutunu çalıştırmak, pnpm run lint komutunu çalıştırmak ile aynı anlama gelir. Lâkin komutlar arasında belirtilen komut bulunmazsa eğer, pnpm bu sefer o komutu, uygulama veya komut satırı dosyasıymış gibi çalıştırmaya çalışır ve bu da pnpm eslint gibi komutları kullanmaya imkan sağlar. (bkz. pnpm exec)