Ana içeriğe atla
Version: Gelecek

Kurulum

Script (komut dosyası) kullanarak

Node.js is not preinstalled

On POSIX systems, you may install pnpm even if you don't have Node.js installed, using the following script:

curl -fsSL https://get.pnpm.io/install.sh | sh -

If you don't have curl installed, you would like to use wget:

wget -qO- https://get.pnpm.io/install.sh | sh -

Windows'ta (PowerShell):

iwr https://get.pnpm.io/install.ps1 -useb | iex

You may use the pnpm env command then to install Node.js.

Node.js is preinstalled

On Linux or macOS:

curl -f https://get.pnpm.io/v6.16.js | node - add --global pnpm

Windows'ta (PowerShell):

Invoke-WebRequest 'https://get.pnpm.io/v6.16.js' -UseBasicParsing -o pnpm.js; node pnpm.js add --global pnpm; Remove-Item pnpm.js

Script dosyası imzalı biçimde sunulur. Doğrulama işlemini bu linkten inceleyebilirsin.

Using Corepack

Since v16.13, Node.js is shipping Corepack for managing package managers. This is an experimental feature, so you need to enable it by running:

corepack enable

This will automatically install pnpm on your system. However, it probably won't be the latest version of pnpm. To upgrade it, check what is the latest pnpm version and run:

corepack prepare pnpm@6.22.2 --activate

npm ile

npm install -g pnpm

npx ile

npx pnpm add -g pnpm

Güncelleme

Once you have installed pnpm, there is no need to use other package managers to update it. You can upgrade pnpm using itself, like so:

pnpm add -g pnpm
tip

Do you wanna use pnpm on CI servers? See: Continuous Integration.

Uyumluluk

Here is a list of past pnpm versions with respective Node.js version support.

Node.jspnpm 1pnpm 2pnpm 3pnpm 4pnpm 5pnpm 6
Node.js 4✔️
Node.js 6✔️✔️
Node.js 8✔️✔️✔️
Node.js 10✔️✔️✔️✔️✔️
Node.js 12✔️✔️✔️✔️
Node.js 14✔️✔️✔️✔️
Node.js 16???️?️?️✔️

Sorun giderme

pnpm herhangi bir sebepten dolayı çalışmıyor, bozulmuş ve yeniden yüklemene rağmen düzelmiyorsa, PATH sistem değişkeninden elle kaldırman gerekebilir.

Varsayalım, pnpm install komutunu çalıştırdığında aşağıdaki hatayı alıyorsun:

C:\src>pnpm install
internal/modules/cjs/loader.js:883
throw err;
^Error: Cannot find module 'C:\Users\Bence\AppData\Roaming\npm\pnpm-global\4\node_modules\pnpm\bin\pnpm.js'
←[90m at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)←[39m
←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)←[39m
←[90m at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)←[39m
←[90m at internal/main/run_main_module.js:17:47←[39m {
code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
requireStack: []
}

İlk olarak pnpm'in kurulu olduğu konumu bulman gerekiyor ve which pnpm komutu ile bulabilirsin. Eğer Windows kullanıyorsan, bu komutu Git Bash'de çalıştırabilirsin. Çalıştırdıktan sonra pnpm'in kurulu olduğu konum, aşağıdakine benzer listelenecektir:

$ which pnpm
/c/Program Files/nodejs/pnpm

pnpm'in kurulu olduğunu konumu artık öğrendiğine göre, o konuma giderek pnpm ile alakalı, bütün dosyaları silebilirsin. (pnpm.cmd, pnpx.cmd, pnpm, vb.). Silme işleminden sonra, pnpm'i yeniden kurabilirsin. Normal bir şekilde çalışacaktır umarım.

pnpm'i kaldırma

Her hangi bir durumdan dolayı pnpm'i ve yüklediği tüm dosyaları kaldırmak istersen, pnpm'i kaldırma sayfasını incelebilirsin.