Ana içeriğe atla
Sürüm: Gelecek

pnpm update

Aliases: up, upgrade

pnpm update komutu ile kütüphaneleri/paketleri, belirleyeceğin şekilde son sürümlerine güncelleye-bilirsin.

Parametresiz bir şekilde kullanıldığı zaman, tüm kütüphaneleri günceller.

Kısaca;

Komutİşlevi
pnpm uppackage.json içerisinde tanımlı olan tüm kütüphaneleri, aralıklarına göre günceller
pnpm up --latestUpdates all dependencies to their latest versions
pnpm up foo@2foo kütüphanesini, büyük sürümü 2.x.x olan aralığın en son sürümüne günceller
pnpm up "@babel/*"@babel alan adına sahip tüm kütüphaneleri günceller

Selecting dependencies with patterns

You can use patterns to update specific dependencies.

Update all babel packages:

pnpm update "@babel/*"

Update all dependencies, except webpack:

pnpm update "\!webpack"

Patterns may also be combined, so the next command will update all babel packages, except core:

pnpm update "@babel/*" "\!@babel/core"

Parametreler

--recursive, -r

Workspace içerisinde package.json dosyası bulunan tüm alt dizinleri, eş zamanlı biçimde günceller.

Şu şekilde kullanılır:

pnpm --recursive update
# updates all packages up to 100 subdirectories in depth
# 100 adete kadar alt dizindeki kütüphaneleri günceller
pnpm --recursive update --depth 100
# çalışma alanındaki tüm typescript kütüphanelerini, son sürüme günceller
pnpm --recursive update typescript@latest

--latest, -L

Update the dependencies to their latest stable version as determined by their latest tags (potentially upgrading the packages across major versions) as long as the version range specified in package.json is lower than the latest tag (i.e. it will not downgrade prereleases).

--global, -g

Global olarak yüklenen kütüphaneleri/paketleri günceller.

--workspace

Workspace içerisinde tüm paketleri ilişkilendirmeye çalışır. Güncelleme işlemi sırasında proje içerisindeki diğer projeyi eski sürümüyle miras alan paket sürümlerini, paketin kaynağında belirtilen sürümle değiştirir.

Güncelleme işlemi sadece belirli paketlere uygulandığında, hedef paketler workspace içerisinde bulunmadığı zaman, işlem hata vererek sonlanır. Örneğin, express kütüphanesi workspace içerisinde bulunmazsa eğer aşağıdaki komut hata vererek sonlanır:

pnpm up -r --workspace express

--prod, -P

Sadece dependencies ve optionalDependencies kısımlarına eklenmiş kütüphaneleri/paketleri günceller.

--dev, -D

Sadece devDependencies kısmına eklenmiş kütüphaneleri/paketleri günceller.

--no-optional

Güncelleme yaparken, optionalDependencies kısmına eklenmiş paketleri göz ardı eder.

--interactive, -i

Güncellenmesi gereken paketleri/kütüphaneleri listeleyerek, seçim yapılmasını bekler ve sonra güncelleme yapar.

--filter <paket_seçici>

Buradan daha fazla bilgiye ulaşabilirsin.