Skip to main content
Version: 5.x

pnpx CLI

İlk defa kullananlar#

pnpx (açılımı PNPm eXecute) komutu, npm veritabanından ilişkili paketi çekerek, projeye kütüphane olarak dahil etmeden, yükleme yapmadan, hedef pakette varsayılan olarak tanımlı gelen binary (çalıştırılabilir) komutunu çalıştırır.

Örneğin: create-react-app paketini kullanarak her hangi bir dizinde hızlıca React projesi oluşturmak için şu komutu kullanabilirsin:

pnpx create-react-app yeni-proje

Komutu girildikten sonra pnpm, veritabanından create-react-app uygulaması çekerek belirlenen parametrelere birlikte çalıştıracaktır. Daha detaylı bilgi için, npm'in npx dökümanını inceleyebilirsin. Temelde ikisi de aynı şekilde çalışıyor fakat npx, pnpm yerine npm yapısını kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor.

npm kullananlar#

npm has a great package runner called npx. pnpm offers the same tool via the pnpx command. The only difference is that pnpx uses pnpm for installing packages.