Skip to main content
Version: 5.x

pnpm update

Ayrıca: up

pnpm update komutu ile kütüphaneleri/paketleri, belirleyeceğin şekilde son sürümlerine güncelleye-bilirsin.

Parametresiz bir şekilde kullanıldığı zaman, tüm kütüphaneleri günceller. Parametre kullanarak, sadece belirlediğin kütüphanelerin güncellenmesini sağlayabilirsin.

Kısaca;#

Komutİşlevi
pnpm uppackage.json içerisinde tanımlı olan tüm kütüphaneleri, aralıklarına göre günceller
pnpm up --latestpackage.json içerisinde tanımlı olan tüm kütüphaneleri, son sürüme günceller
pnpm up [email protected]foo kütüphanesini, büyük sürümü 2.x.x olan aralığın en son sürümüne günceller
pnpm up "@babel/*"@babel alan adına sahip tüm kütüphaneleri günceller

Parametreler#

--recursive, -r#

Workspace içerisinde package.json dosyası bulunan tüm alt dizinleri, eş zamanlı biçimde günceller.

Şu şekilde kullanılır:

pnpm --recursive update# updates all packages up to 100 subdirectories in depth# 100 adete kadar alt dizindeki kütüphaneleri güncellerpnpm --recursive update --depth 100# çalışma alanındaki tüm typescript kütüphanelerini, son sürüme günceller pnpm --recursive update [email protected]

--latest, -L#

Sürüm 3.2.0 ve sonrasında geçerli

package.json içerisinde belirtilen sürüm aralıklarını/sınırlarını yok saymayı sağlar. Yükleme sırasında kütüphanelerin, latest etiketiyle belirlenen sürümü yükler (paketlerin en büyük sürüm numarasını hedefleyerek en son sürümlerine günceller).

--global#

Global olarak yüklenen kütüphaneleri/paketleri günceller.

--workspace#

Sürüm 4.4.0 ve sonrasında geçerli

Workspace içerisinde tüm paketleri ilişkilendirmeye çalışır. Güncelleme işlemi sırasında proje içerisindeki diğer projeyi eski sürümüyle miras alan paket sürümlerini, paketin kaynağında belirtilen sürümle değiştirir.

Güncelleme işlemi sadece belirli paketlere uygulandığında, hedef paketler workspace içerisinde bulunmadığı zaman, işlem hata vererek sonlanır. For instance, the following command fails if express is not a workspace package: pnpm up -r --workspace express.

--prod, -P#

Sadece dependencies ve optionalDependencies kısımlarına eklenmiş kütüphaneleri/paketleri günceller.

--dev, -D#

Sadece devDependencies kısmına eklenmiş kütüphaneleri/paketleri günceller.

--no-optional#

Güncelleme yaparken, optionalDependencies kısmına eklenmiş paketleri göz ardı eder.

--interactive, -i#

Sürüm 4.8.0 ve sonrasında geçerli

Güncellenmesi gereken paketleri/kütüphaneleri listeleyerek, seçim yapılmasını bekler ve sonra güncelleme yapar.

--filter <paket_seçici>#

Buradan daha fazla bilgiye ulaşabilirsin.