Skip to main content
Version: 5.x

pnpm remove

Belirtilen paketleri/kütüphaneleri, projenin package.json dosyasından ve node_modules klasöründen kaldırır.

Ayrıca: rm, uninstall, un

Parametreler

--recursive, -r

Belirtilen paketleri/kütüphaneleri, workspace (çalışma alanı) içerisindeki projelerden/paketlerden kaldırır.

Workspace içerisinde kullanılmadığı takdirde belirtilen paketi/kütüphaneyi (birden fazla da olabilir), alt klasörlerdeki tüm projelerden kaldırır.

--global

Global olarak yüklenen paketi/kütüphaneyi (birden fazla da olabilir) kaldırır.

--save-dev, -D

Belirtilen paket/kütüphane devDependencies kısmında tanımlıysa kaldırır.

--save-optional, -O

Belirtilen paket/kütüphane optionalDependencies kısmında tanımlıysa kaldırır.

--save-prod, -P

Belirtilen paket/kütüphane dependencies kısmında tanımlıysa kaldırır.

--filter <paket_seçici>

Buradan daha fazla bilgiye ulaşabilirsin.