Skip to main content
Version: 5.x

pnpm prune

Yüklü ve gereksiz paketleri/kütüphaneleri kaldırır.

Parametreler

--prod

devDependencies kısmında tanımlı olan yüklü paketleri kaldırır.

--no-optional

optionalDependencies kısmında tanımlı olan yüklü paketleri kaldırır.