Skip to main content
Version: 5.x

pnpm link

Ayrıca: ln

İçerisinde bulunduğun paketi/projeyi, global biçimde veya belirtilen konumdan erişilebilmesini sağlar.

pnpm link
pnpm link <pkg>
pnpm link <dir>

Parametreler

--dir <konum/dizin>, -C

  • Varsayılan: İçerisinde olunan geçerli dizin
  • Tip: String (metin, konum)

Link konumunu, <konum/dizin> olarak değiştirir.